Wykresy Kapitalizacji Rynkowej Kryptowalut TVL, Dominacja TradingView - SNEAKX

jak czytac wykresy krypto

Chociaż mogą być przydatne w analizie rynków, należy pamiętać, że nie są nieomylne. Są to pomocne wskaźniki odzwierciedlające siły kupna i sprzedaży, które są motorem rynków. Kiedy otwarcie aktywa finansowego wypada powyżej lub poniżej poprzedniej ceny zamknięcia i tworzy przerwę między dwiema świecami, występuje tzw.

jak czytac wykresy krypto

Jak czytać wykresy handlu kryptowalutami i wykresy świecowe?

jak czytac wykresy krypto

Może stać się narzędziem pomiarowym bliższym wskaźnikowi technicznemu. To narzędzie dosyć często reklamuje się jako coś, czego mają używać traderzy instytucjonalni i https://www.forexpulse.info/ jest w tym sporo prawdy. Pojawia się ono między innymi w książce “Trading Order Flow”, Michaela Valtosa, który w przeszłości pracował dla JP Morgan czy Commerzbanku.

Wnioski na temat analizy wykresów kryptowalut

Dzięki temu inwestorzy mogą identyfikować wzorce zachowań rynku, które mogą się powtarzać w przyszłości. Analiza techniczna obejmuje również stosowanie różnych wskaźników, takich jak średnie kroczące czy oscylatory, które https://www.investdoors.info/ pomagają określić siłę trendu oraz potencjalne punkty zwrotne na wykresie. Choć wykresy świecowe mogą być wykorzystywane do analizy wszelkiego rodzaju danych, najczęściej używa się ich właśnie na rynkach finansowych.

04 Rodzaje wykresów i jak je czytać?

Najpopularniejszym i najczęściej używanym rodzajem wykresów są wykresy świecowe. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości są dosyć proste do opanowania. Każda świeca na wykresie reprezentuje określony przedział czasowy (np. 1 godzinę, 1 dzień, 1 tydzień), a jej kształt https://www.forexdemo.info/ i kolor pokazują wahania cen w danym okresie. Wolumenobrotu mierzy całkowitą ilość kryptowalut będących przedmiotem obrotu w danym okresie. Wysoki wolumen generalnie sygnalizuje zwiększone zainteresowanie rynkiem i płynność. Duże ruchy cenowe mają tendencję do występowania przy wyższym wolumenie.

Jak czytać wykresy krypto

Na wykresie wyszczególniliśmy dwa kluczowe wahania – A i B oraz odpowiadające im fragmenty wykresu delty, jako zobrazowanie wysiłku podjętego przez popyt i podaż. Słowo “może” znalazło się tu nie bez powodu, ponieważ takie zjawisko samo w sobie niekoniecznie jest sygnałem transakcyjnym. Na wielu instrumentach zdarzają się okresy, w których wykres cenowy i wykres skumulowanej delty podążają w przeciwnych kierunkach przez całe sesje. Oznacza to, że to strona podaży ma trudniejsze zadanie, chcąc wpłynąć na cenę, czyli – zagęszczenie zleceń oczekujących po stronie BID jest większe, niż po stronie ASK. Ten rodzaj wykresu pozwala zajrzeć “do środka” świecy i sprawdzić obroty zarejestrowane na każdym jej poziomie cenowym. Reasumując, to tylko dodatek do oznaczania struktury cenowej, jednak dość istotny podczas trendów kierunkowych.

jak czytac wykresy krypto

Dlaczego czytanie wykresów kryptowalut jest niezbędne dla traderów i inwestorów

W przeciwieństwie do formacji trójki hossy trójka bessy sugeruje kontynuację trendu spadkowego. Niedźwiedzie harami może się tworzyć przez dwa lub większą liczbę dni, pojawia się pod koniec trendu wzrostowego i może oznaczać, że presja nabywcza słabnie. Świeca określana jako wisielec posiada mały korpus i długi dolny knot. Świece te nie powinny mieć długich dolnych knotów, co wskazuje, że wzrost ceny wynika z ciągłej presji nabywczej. Rozmiar świec i długość knotów można interpretować jako szanse na kontynuację lub możliwą cofkę. Młot oznacza, że pomimo dużej presji sprzedażowej bykom udało się wypchnąć cenę z powrotem w górę w okolicę otwarcia.

Bycze harami to długa czerwona świeca, po której następuje mniejsza świeca zielona, która mieści się całkowicie w granicach korpusu poprzedniej świecy. Formacja trzech białych żołnierzy składa się z trzech kolejnych zielonych świec, z których wszystkie mają otwarcie w granicach korpusu poprzedniej świecy i zamknięcie ponad najwyższą ceną ostatniej świecy. Młot to świeca z długim dolnym knotem na dnie trendu spadkowego, a dolny knot jest co najmniej dwa razy większy od korpusu. Zjawisko, które w powyższym przykładzie miało miejsce w punkcie B na wykresie, to tzw. Absorpcja, polegająca na ustawieniu przez większego gracza “ścian” zleceń oczekujących, które blokują wzrost/spadek cen. Wahania na wykresie wyglądają na bardzo wyraźną przewagę podaży nad popytem – A.

Najczęściej będzie występował na poziomie lokalnego szczytu bądź w trakcie trendu spadkowego. Górny i dolny cień świecy są krótkie przez co świeca przyjmuje kształt plusa. Cena zamknięcia i otwarcia wypada w okolicy połowy wysokości świecy.

Dodatkowo, wzmiankowane zostały wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnia krocząca (MA), oscylator stochastyczny oraz wskaźnik siły względnej (RSI), służące do analizy statystyk rynku kryptowalut. Opanowanie tych narzędzi oraz czytanie wykresów to proces wymagający zaangażowania, jednak przynoszący korzyści w postaci lepszego zrozumienia rynku kryptowalut i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Wskaźniki są obliczeniami matematycznymi stosowanymi do danych dotyczących ceny i/lub wolumenu w celu analizy warunków rynkowych i identyfikacji sygnałów transakcyjnych. Do najpopularniejszych należą średnie kroczące (MA), wstęgi Bollingera (Bollinger Bands®), wskaźnik siły względnej (RSI) i dywergencja średniej ruchomej (MACD). Wskaźniki pomagają inwestorom dostrzec trendy, poziomy wykupienia/wyprzedania, zmiany dynamiki i formacje wykresów.

  1. Poziomy te są oparte na przeszłych zachowaniach rynkowych i można się do nich przyzwyczaić przewidywać przyszłe ruchy akcji lub inny instrument finansowy.
  2. Istnieje wiele różnych rodzajów narzędzi analizy technicznej i wskaźników używanych przez traderów, ale każdy z nich próbuje zidentyfikować wzorce w ruchach cen aktywów finansowych.
  3. Aby chronić kapitał, traderzy powinni zawsze stosować techniki ograniczania ryzyka, takie jak np.
  4. Odpowiedzią jest właśnie płynność, a właściwie jej chwilowe “rozrzedzenie”.

Przecięcia sygnalizują zmiany trendu, działając jednocześnie jako dynamiczne strefy wsparcia i oporu. Cena mająca tendencję do handlu powyżej rosnącej średniej kroczącej wskazuje na trend wzrostowy, podczas gdy handel poniżej spadającej średniej kroczącej sygnalizuje trend spadkowy. Te formacje odwrócenia wskazują na słabnącą dynamikę kupna lub sprzedaży. Każdy typ wykresu oferuje unikalny sposób wizualizacji ruchów cen i trendów. Zrozumienie tych wykresów było dobrym początkiem mojej podróży handlowej i powiedziałbym, że pomijanie ich na początku jest nie na miejscu.

Na przykład, chociaż knoty świec mówią nam o najwyższych i najniższych wartościach danego okresu, nie mogą nam powiedzieć, co zdarzyło się pierwsze. Mimo to, w większości narzędzi do tworzenia wykresów, ramy czasowe można zmieniać, umożliwiając inwestorom przybliżanie krótszych interwałów w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Ceny tokenów zmieniają się w zależności od kilku czynników, w tym wiadomości i wskaźników ekonomicznych. Z tego powodu teoria Dow przyjmuje bardziej holistyczne podejście do rynku, oparte na tym, jak wartość jest postrzegana przez inwestorów w różnych sektorach gospodarki. Oprócz ruchów cen akcji, wpływ teorii Dow na rynek mają inne czynniki, takie jak podaż i popyt na papiery wartościowe oraz przepływy kapitału między krajami. Nowa sekcja dotyczy najczęściej pojawiających się pytań odnoszących się do analizy wykresów kryptowalut.